Dansdialog Norrbotten

Dansdialog Norrbotten är ett initiativ från kulturenheten vid Region Norrbotten. Syftet med dialogerna är att fungera som en mötesplats för samtal om dans och att rikta sig brett till såväl dansverksamma som till kommun, civilsamhälle, skola, föreningsliv och institution.

Danskonsulenten är sammankallande av dialogerna som har ett roterande värdskap mellan de regionala dansaktörerna: 

Dans i Nord, Danscentrum Norr, Dansinitiativet, Danskonsulenten och Riksteatern Norrbotten.  


Datum för nästa dansdialog kommer inom kort. 
 

Bilder från tidigare träffar, Dansdialog Norrbotten