Lokaler 


Inom projektet Dansutveckling Norrbotten har en särskild satsning gjorts med att kartlägga befintliga lokaler & scener för dans inom regionen. En lista över lokalerna med tillhörande kontaktuppgifter finns nu publicerad via länken nedan. 
LOKALFÖRTECKNING

Samverkan har även inletts med nedstående aktörer med erbjudande om subventionerade priser på lokalhyra för dansverksamma medlemmar i Danscentrum Norr.

Luleå, Exiled Dance Crew
Boden, Dance Direction Association
Moskosel, Moskosel Creative Lab


Praktisk info

Kostnad: 75kr/h

För att boka lokalerna kontakta: info@danscentrumnorr.se


Syftet är att främja tillgång till lokaler för egen träning, konstnärligt utforskande och produktion. Satsningen riktar sig till dansverksamma medlemmar i DC Norr.

Dansutveckling Norrbotten är ett treårigt regionalt utvecklingsprojekt som initierats av Danskonsulenten Norrbotten och drivs i samarbete med Danscentrum norr.
Med stöd av Region Norrbotten och Kulturrådet.