Lokaler 


Inom projektet Dansutveckling Norrbotten har en särskild satsning gjorts med att kartlägga befintliga lokaler & scener för dans inom regionen. En lista över lokalerna med tillhörande kontaktuppgifter finns att läsa här:
LOKALFÖRTECKNING

Samverkan har även inletts med nedstående aktörer med erbjudande om subventionerade priser på lokalhyra för dansverksamma medlemmar i Danscentrum Norr.

Ort: Luleå
Exciled Dance Crew

Ort: Boden 
Dance Direction Association

Ort: Moskosel, Arvidsjaur
Moskosel Creative Lab

Praktisk info

Kostnad: 75kr/h

För att boka lokalerna kontakta: info@danscentrumnorr.se


Syftet är att främja tillgång till lokaler för egen träning, konstnärligt utforskande och produktion. Satsningen riktar sig till dansverksamma medlemmar i DC Norr.

Dansutveckling Norrbotten är ett treårigt regionalt utvecklingsprojekt som initierats av Danskonsulenten Norrbotten och drivs i samarbete med Danscentrum norr.
Med stöd av Region Norrbotten och Kulturrådet.