Nätverk för dansverksamma


Här har vi samlat information om olika nätverk för dansverksamma. Nätverken arrangerar evenemang samt delar information gällande utlysningar, fortbildning eller träffar.

Performance
nätverket

Norrbotten

består av verksamma dansare och konstnärer i Norrbotten och drivs som ett samarbete mellan Danskonsulenten Norrbotten och Resurscentrum för Konst.
Nätverket träffas under året både digitalt och fysiskt där olika workshops och nätverksträffar arrangeras.

Nätverket för dansverksamma

Norrbotten

Nätverket för dansverksamma vänder sig till dig som  är verksam i Norrbotten både som dansare eller som pedagog. Som medlem i nätverket kan du ta del av träffar, olika fortbildningar/evenemang och komma i kontakt med andra verksamma inom länet. Välkommen att höra av dig!

Barents Dance Network

Barents

Barents Dance Network är ett nätverk för professionella dansaktörer såsom dansare, koreografer och producenter verksamma inom norra Sverige, Finland, Norge och Ryssland. BDN etablerades år 2002 av dansaktörer som såg ett behov av samarbeten över landsgränserna.

Barents Dance Network verkar för:
  • Kontaktutbyte 
  • Förmedling och informationsdelning mellan danskonstnärer, organisationer och utbildningsinstanser inom Barentsområdet.
  • Planering och drift av samarbetsprojekt.
  • Uppbyggande av sammanhang för samarbete i Barentsområdet för dans och relaterade konstformer. 

Danskonsulenten i Norrbotten är en av medlemmarna i rådet tillsammans med verksamma danskonstnärer här i länet. Är du dansaktör såsom arrangör, koreograf eller danskonstnär och intresserad av att medverka i rådet? Ta kontakt med danskonsulenten för mer information.