Nominering Danspriset


Nominera till Danspriset 2024;
För utveckling i och av dansområdet under perioden 2022-2023.

Vartannat år delar SRD (Samarbetsrådet för regional dansutveckling) ut Danspriset till en person eller organisation som gjort en extraordinär insats för dansen. Danspriset delas ut i maj 2024 under Scenkonstbiennalen Bibu och är ett hedersomnämnande.

Ett av följande kriterier ska uppfyllas för att beviljas Danspriset:
 • Scenkonstnärlig utveckling
 • Barn och unga insatser
 • Höja status eller professionaliteten för området (kvalitéts aspekt)
 • Kreativitet och nyskapande
 • Beaktat ett eller flera samhällsområde ex hälsa, jämställdhet, inkludering, integration.
Danspriset kan delas ut i en av följande kategorier:
 • Koreografiska insatser/konstnärlig utveckling
 • Publikarbete/Arrangörsarbete
 • Pedagogiska insatser, metodutveckling
 • Forskning
 • Politiskt engagemang
 • Dansfilm
 • Cirkus
 • Genreöverskridande arbete, teknik, it, multikulturella uttryck eller okonventionella arenor
 • Framtidsutveckling/Nyheter
 • Främjande insatser för BoU
 • Skapat en intressant eller viktig struktur, organisation regionalt, nationellt, internationellt
 • Internationella arbete och samarbeten


Nominering 

Vem som helst kan nominera, dock senast 29 Februari. Nomineringarna samlas in av danskonsulenter/dansutvecklare i din region. 

KLICKA HÄR för att komma till anmälningsformuläret.


Kontaktperson för Norrbotten:

Rebecka Strand, Danskonsulent


Vinnaren av DANSPRISET meddelas av SRD:s ordförande senast 5 april 2024.


Välkommen med dina nomineringar!