Projektår 1

Under projektets första år har en förstudie samt kartläggning genomförts av professionella dansare och koreografers behov och förutsättningar i Norrbotten. Du finner kartläggningen i sin helhet här nedan samt i en sammanfattad populärversion. 

Kartläggningsrapport - Fulltext

Kartläggningsrapport - populärversion


Populärversion.pdf