Årssammanfattning Dansutveckling Norrbotten
2023

Kartläggningsrapport

Kartläggning och behovsanalys av professionella dansare och koroegrafers förutsättningar i Norrbotten.