Pågående projekt och satsningar 

Dansutveckling Norrbotten

Regionalt utvecklingsprojekt med syfte att främja förutsättningarna för professionella dansare och koreografer.