Regionalt produktionsresidens

Under 2023-2024 genomför Danskonsulenten och Dansinitiativet en pilotsatsning på regionala produktionsresidens.

Syftet med satsningen är att främja produktionsledet för den fria danskonsten, stärka den professionella dansens närvaro i länet och verka för långsiktiga kommunala samarbeten.

Residensen är mellan 3-4 veckor långa där 2 utav veckorna är förlagda ute i en samverkanskommun och resterande tid hos Dansinitiativet i Luleå. Samverkanskommuner under de två åren är Pajala och Kalix kommun.

Residens 2023

Pajala/Luleå