Utlysning - Danskonstnär till communitydansprojekt 

Communitydans Norrbotten hösten 2024 

Vill du vara med och bidra till Norrbottens utveckling och ett levande samhälle? Är du nyfiken och har drivkraften att involvera människor som är nya för dans som konst- och rörelseform?   

Inom projektet Dansutveckling Norrbotten genomförs en pilotsatsning inom communitydans under hösten 2024 i samarbete med Boden och Kiruna kommun. 

Vi söker dig som är verksam danskonstnär i Norrbotten. Du ska gärna vara bosatt i länet och ha erfarenhet av communitydans eller liknande koncept. 

Fokus för det praktiska arbetet är att skapa en mötesplats mellan de nyinflyttade och de redan bosatta i samverkanskommuner där dans används som verktyg för att skapa möten mellan människor och främja intresset för dans som konst- och uttrycksform till nya målgrupper. 

Under projektets gång är du drivande som konstnär som tillsammans med en projektledare arbetar för din och deltagarnas idé och vision. Som utgångspunkt för planering, utförande och dokumentation har ni handboken ”Vi gör det!” – En arbetsbok för dig som arbetar med community inom konstnärlig praktik (Västra Götalandsregionen, 2023). 

Genomförande: Det praktiska arbetet och möten med deltagarna kommer att genomföras i samverkanskommunerna Kiruna och Boden under september-oktober 2024. 

Arbetet inkluderar:

– två dagars planering/förarbete
– sex stycken workshops fördelat på tre träffar per kommun. Varje träff är tre timmar lång varav den sista 6 timmar
– träffarna är förlagda till helger

Utöver detta inkluderar arbetet en presentation av projektet i samband med Jokkmokk i rörelse och invigningen av Samiskt Danscenter i november. Sammanlagt två veckors arbete. Dokumentation sker löpande under terminen. Tillgänglighet den 14/15 november är ett krav.

 

Ersättning: Arvode 25 000 kr exkl. moms. Utöver det finns budget för eventuella resor, boende eller/och kostnader knutna till projektet etcetera. Utbetalning sker mot faktura. 

SÅHÄR ANSÖKER DU: Du ansöker senast den 14 juni 2024 genom att maila din ansökan till: dansutvecklingnorrbotten@gmail.com 

Vi ger besked senast den 28 juni. 

Följande ska ingå i ansökan:

●  Namn, adress, e-post och telefonnummer
●  Dansbakgrund samt din nuvarande sysselsättning
●  Koppling till Norrbotten
●  Tidigare erfarenhet av communitydans, pedagogiskt arbete, deltagarbaserad scenkonst eller liknande projekt.
●  Tankar kring hur du vill nå ut till, engagera och jobba med målgrupperna för att facilitera utbyte dem emellan och öka deras känsla av gemenskap.
●  Översikt av din tillgänglighet under september-oktober.

 

Dansutveckling Norrbotten är ett samverkansprojekt mellan Danskonsulenten Region Norrbotten och Danscentrum Norr som syftar till att främja förutsättningarna för professionella dansare i Norrbotten.