Projektledare sökes till regionalt utvecklingsprojekt med fokus performativ konst


Performancenätverket Norrbotten har som syfte att främja den performativa konsten i länet genom samverkan mellan olika konstområden och dess utövare. Projektet är ett initiativ från Resurscentrum för konst och Danskonsulenten på Region Norrbotten i nära samverkan med nätverkets medlemmar. Performancenätverket består av professionella dansare och konstnärer inom olika områden som verkar inom den performativa konsten.

Performancenätverket har under åren utvecklats till ett konstnärsdrivet nätverk där träffar och aktiviteter sker på initiativ från nätverkets medlemmar.Om jobbet:

Som projektledare kommer du att arbeta för att utveckla och stärka nätverket i dialog med medlemmarna genom olika insatser och projekt. Under projektperioden kommer ditt fokus vara att hitta en form och struktur för nätverket, samt att jobba med marknadsföring och dokumentering. Utvecklingsarbete, aktiviteter och projekt kommer att genomföras inom nätverket som leder till samarbeten, offentliga visningar och spridning av den performativa konsten till allmänheten.


Vi söker dig som har utbildning eller erfarenhet inom arbete med kultur och projektledning.  Du är lyhörd, bra på att kommunicera, samarbeta och bygga relationer. Som projektledare arbetar du i huvudsak självständigt och är därmed strukturerad i ditt dagliga arbete.


Du är bosatt i Norrbotten där arbetet kommer att sker på distans. Resor inom uppdraget förekommer. Tillgång till körkort och egen bil är en förutsättning. Arbetstiden är i huvudsak förlagd till vardagar men visst arbete under helger kan förekomma.

 

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Föra kontinuerliga dialoger och avstämningar med medlemmarna inom Performancenätverket.

  • Se över långsiktiga finansieringsmöjligheter för nätverket.

  • Budgetansvar samt administrativt arbete.

  • Kommunikationsansvar (sociala medier, hemsida etc).

  • Planera aktiviteter och nätverksträffar.


Tidsperiod: Tidsbegränsat uppdrag med tillsättande snarast möjligt.

Avtalsperiod: 1 år med möjlighet till förlängning.

Anställningsgrad: 40%

Lön: Utbetalning av lön sker genom fakturering.

Plats: NorrbottenVälkommen med din ansökan senast: Söndag 12 november

Skicka CV samt personligt brev till:

ludvig.sjodin@norrbotten.se och rebecka.strand@norrbotten.se 

Märk mailet med: “Projektledare Performancenätverket Norrbotten”*Uppdragsgivare är Region Norrbotten, Resurscentrum för konst och Danskonsulenten. Med stöd av Kulturrådet och Region Norrbotten.Vid frågor:

Ludvig Sjödin, vik. verksamhetsledare Resurscentrum för konst, Region Norrbotten. ludvig.sjodin@norrbotten.se


Rebecka Strand, Danskonsulent, Region Norrbotten. rebecka.strand@norrbotten.se