Hej,
och välkommen hit!

Danskonsulenten arbetar vid kulturenheten Region Norrbotten med att på olika sätt främja dansutveckling i regionen. Här kan du läsa mer om pågående projekt, satsningar och vilken typ av stöd som erbjuds.

För främjandet av
möten med dansen

Som konstform, uttrycksform
och en stärkt hälsa.

Danskonsulentens verksamhet är en del av Utveckla Norrbotten; tillsammans för en hållbar och attraktiv region.

Här kan du läsa mer

Kontakta oss

Adress

Robertviksgatan 7, Luleå

E-post
072-2427996