Verkar för dansen i Norrbotten 


Danskonsulenten arbetar vid kulturenheten på Region Norrbotten med att på olika sätt stödja och främja dansens utveckling i länet.

Vad gör danskonsulenten?

Stärker & utvecklar

Danskonsulenten initierar och samverkar i olika projekt.


Förenar

Arbetet går ofta ut på att vara en länk mellan dansfältet och olika aktörer i samhället som skola, föreningar, kommuner och enskilda.


Riktar resurser

Arbetet är främst riktat till målgrupperna barn och unga samt professionellt verksamma inom dansområdet.


Dansverksam 

STÖD att få:
 • Danskonsulenten arrangerar eller samarrangerar workshops & fortbildningar. 
 • Erbjuder tips & rådgivning kopplat till turné eller projektansökningar. 
 • Stöd i att komma i kontakt med andra dansverksamma inom regionen.
 • Kontaktförmedling till kulturinköpare och arrangörer. 
 • Hjälp att sprida säljblad eller förfrågningar till skolor och arrangörer.

Skola/kommun

STÖD ATT FÅ:
 • Tips på dansaktiviteter & projekt kopplade till exempelvis Skapande skola.
 • Fortbildning för skolpersonal inom dans & rörelse. 
 • Kontaktförmedling till dansare & danspedagoger. 
 • Rådgivning & tips kopplat till Dans för Hälsa och dans för seniorer. 

Arrangör

STÖD ATT FÅ:
 • Rådgivning kopplat till dansföreställningar, dansaktiviteter och residens. 
 • Kontaktförmedling till dansare och danspedagogoer. 

Regionala utvecklingsinsatser & mål.

Danskonsulentverksamheten arbetar på uppdrag av Region Norrbotten och de kulturpolitiska målen. Mer information om danskonsulentens uppdrag kan ni läsa i Norrbottens regionala kulturplan.


Kontakt
Danskonsulenten region norrbotten

Verksamhetsberättelse


I danskonsulentens verksamhetberättelse sammanfattas arbetet med de olika projekt, satsningar, arrangemang och utlysningar som genomförts under året.  Där finner du även en samlad förteckning över danskonsulentens övergripande mål och uppdrag.