Verkar för dansen i Norrbotten 


Danskonsulenten arbetar vid kulturenheten på Region Norrbotten med att på olika sätt stötta och främja dansens utveckling i länet.

Vad gör danskonsulenten?

Stärker & utvecklar

Danskonsulenten initierar och samverkar i olika projekt.


Förenar

Arbetet går ofta ut på att vara en länk mellan dansfältet och olika aktörer i samhället som skola, föreningar, kommuner och enskilda.


Riktar resurser

Arbetet är främst riktat till målgrupperna barn och unga samt professionellt verksamma inom dansområdet.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att höra av dig för frågor som
rör dansområdet i Norrbotten!


ARRANGÖR
Rådgivning kring föreställningar, dansevenemang och residens. Kontaktförmedling till dansare & danspedagoger. 


SKOLA & KOMMUN
För tips på aktiviteter kopplat till exempelvis Skapande skola, fortbildning för lärare inom dans & rörelse. Kontaktförmedling till dansare & danspedagoger.

 
DANSVERKSAMMA
För frågor kopplat till workshops & fortbildningar, residens, nätverk för dansverksamma. Rådgivning kring projekt och turnéansökaningar eller hjälp att komma i kontakt med kulturinköpare och dansarrangörer i Norrbotten.
Regionala utvecklingsinsatser & mål.


Danskonsulentverksamheten arbetar på uppdrag av Region Norrbotten och de kulturpolitiska målen. Mer information om danskonsulentens uppdrag kan ni läsa i Norrbottens regionala kulturplan.


Kontakta oss
Danskonsulenten region norrbotten

Verksamhetsberättelse


I danskonsulentens verksamhetberättelse sammanfattas arbetet med de olika projekt, satsningar, arrangemang och utlysningar som genomförts under året.  Där finner du även en samlad förteckning över danskonsulentens övergripande mål och uppdrag.