Dans för barn & unga

Danskonsulenten arbetar främjande för barn och ungas möjlighet att möta dansen som konstform och som uttrycksform. 

Dans i skolan

Se Skolverkets film om dansens betydelse i skolan som en del i främjandet av kreativitet, konstnärligt uttryck, gemenskap och fysisk aktivitet.

Skola och kommun

Vill ni arrangera dansaktiviteter, projekt eller workshops inom ramen för skola, skapande skola eller fritid. Kanske vill ni fortbilda personal inom dans och rörelse? Kontakta danskonsulenten för råd & tips.