Danspriset


Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling, regionala danskonsulenter och utvecklare i landet, delar vartannat år ut Danspriset till en person eller organisation som gjort en extraordinär insats för dansen. Priset är ett hedersomnämnande.

Nominera

Nomineringsperioden är stängd.

Nominering sker via Samarbetsrådet för Regional dansutvecklings medlemmar.
Vem som helst kan nominera!

Nedstående punkter ska finnas med i en nominering som skickas digitalt till dansutvecklaren i din region: Rebecka.Strand@norrbotten.se 
Namn på person eller organisation som nomineras
verksamhetens stad eller region samt telefonnummer
motivering på max 500 tecken

Kriterier & kategorier

Ett av följande kriterier ska uppfyllas för att få           Danspriset:
 • Scenkonstnärlig utveckling
 • Insatser för barn och unga
 • Höja status eller professionaliteten för området (kvalitéts aspekt)
 • Kreativitet och nyskapande
 • Beaktat ett eller flera samhällsområde ex hälsa, jämställdhet, inkludering, integration.
Danspriset kan delas ut i en av följande kategorier:

 • Koreografiska insatser/konstnärlig utveckling
 • Publikarbete/Arrangörsarbete
 • Pedagogiska insatser, metodutveckling
 • Forskning
 • Politiskt engagemang
 • Dansfilm
 • Cirkus
 • Genreöverskridande arbete, teknik, it, multikulturella uttryck eller okonventionella arenor
 • Framtidsutveckling/Nyheter
 • Främjande insatser för BoU
 • Skapat en intressant eller viktig struktur, organisation regionalt, nationellt, internationellt
 • Internationella arbete och samarbete

Vinnare av danspriset 2020

Dansinitiativet, LULEÅ
För utveckling i och av dansområdet 2018-2019 tilldelas Danspriset: Marie Wårell och Per Sundberg, verksamhetsledare vid den fria gruppen Dansinitiativet, Luleå.

” I kategorin Konstnärlig utveckling ges Danspriset 2020 till Marie Wårell och Per Sundberg för arbetet med Dansinitiativet. Marie Wårell och Per Sundberg har under kort tid etablerat en ny scen för rörelsebaserad scenkonst i norra Sverige. Genom sitt nyskapande tänk ges möjligt att skapa förändringar för den nationella danskartan i Sverige och ger en viktig och betydande strukturell utveckling för hela branschen. Det 3-åriga projektet Dance Artists in Barents är ytterligare ett bevis på deras vilja att utveckla rådande strukturer för danskonstnärer i norra Sverige och inom Barentsområdet. Deras närvaro och arbetssätt sprider en drivkraft och framtidstro för dansen och dess utveckling.”

Kriterier för nomineringen:
– Scenkonstnärlig utveckling
– Kreativitet och nyskapande
– Höja status eller professionaliteten för området

Vinnande kategori:
– Koreografiska insatser/konstnärlig utveckling

Dansinitiativets hemsida – www.dansinitiativet.se