Dansutveckling Norrbotten

Ett treårigt regionalt utvecklingsprojekt som sträcker sig mellan 2023-2025. Projektet har initierats av Danskonsulenten Norrbotten i samarbete med Danscentrum Norr. 

Projektet syftar till att utreda behov och förutsättningar för dansare och koreografer i regionen, och på sikt främja möjligheterna för fler att bo och verka i Norrbotten.

Förstudie

Under projektår 1 har en förstudie genomförts i syfte att utreda det fria dansfältets behov, nuvarande infrastruktur och utmaningar i Norrbotten. Kartläggningen används vidare som underlag för det fortsatta arbetet inom projektet.

Kartläggningsrapport

Fulltext

Kartläggningsrapport

Populärversion

För senaste uppdateringar från projektet
följ arbetet här via projektsidan
eller via Instagram #dansutvecklingnorrbotten.

Dansutveckling Norrbotten finansieras av Kulturrådet och Region Norrbotten.

Projektledare och kontakt

Karolina Kowalska

Tjänstegrad: 80%

 Dansutvecklingnorrbotten@gmail.com


Marie Andersson

Tjänstegrad 20%

Marie@danscentrumnorr.se