Dansutveckling Norrbotten

Ett treårigt regionalt utvecklingsprojekt som drivs av Danskonsulenten i samarbete med Danscentrum Norr. Projektet syftar till att främja förutsättningarna för professionella dansare att bo och verka i Norrbotten.

År 1 inleds Januari 2023 med genomförandet av den förstudie och kartläggning  som kommer att ligga till grund för projektets vidare utformning och insatser. 


För senaste information om projektet följ arbetet via Instagram. 
Mer information finns även att läsa på Danscentrum Norrs hemsida.

Dansutveckling Norrbotten finansieras av Kulturrådet och Region Norrbotten. 

Kontakt 

Projektledare för Dansutveckling Norrbotten är Marie Andersson och Irma von Platen.
Välkomna att höra av er vid frågor & funderingar eller för inspel till projektet.
Epost:
Marie@danscentrumnorr.se 
Irma@danscentrumnorr.se