Fortbildningsdagar för verksamma
inom dans

Jobbar du med dans; i skola, kulturskola, konstnärligt eller dansförening? Varmt välkommen till två dagar fyllda med dans och inspirerande möten. Danskonsulenterna i Norrbotten och Västerbotten i samarbete med Danscentrum Norr bjuder in till fortbildningsdagar i Piteå som vi vill ska inspirera dig i ditt arbete och fylla på med ny energi. Dessa dagar är också en viktig mötesplats för att knyta kontakter med andra verksamma i de norra regionerna.Tid och datum:

Onsdag 7 juni 11:30 Piteå, Musikhögskolan
Torsdag 8 jun 09:00 Piteå, MusikhögskolanGratis deltagande!

Deltagande är kostnadsfritt för alla verksamma inom Västerbotten/Norrbotten.
Anmälan för verksamma inom Norrbotten sker via denna länk senast 22 majEtt samarrangemang mellan Danskonsulenterna i Norr- & Västerbotten samarbete och Danscentrum Norr. I samverkan med Dansen vid LTU. 

PROGRAM 7-8/6


Onsdag 7 juni

11.30-12.30 Gemensam lunch, (bekostas på egen hand).

12.30-14.00 Workshop- Jazz med  Erika Thalinsson Ranhagen

14.00-14.30 Fika

14.30-16.30 Workshop- Skapande och koreografiska verktyg med Erika Thalinsson Ranhagen

16.30-17.00 Samtal och avrundning

19.00 Valfritt - Gemensam middag (bekostas på egen hand).

Torsdag 8 juni 

Workshopdag med Maria Nordlöw

Hur kan vi behålla leklusten och upptäckarglädjen i dansundervisningen?
Tillsammans utforskar vi hur vi kan kombinera dansens koreografiska verktyg för att fortsätta inspireras och inspirera.

9.00-12.00 Block A
12.00-13.00 Lunch, bekostas på egen hand
13.00-15.00 Block B 
15.00-15.15 Avslutande samtal och reflektioner


Om Erika Thalinsson Ranhagen

Erika är utbildad vid Danshögskolan i Stockholm där hon 2011 tog sin examen vid kandidatprogrammet i modern dans. Erika är yrkesverksam danspedagog och koreograf och har arbetat på Uppsala Dansakademi sedan 2010. Hon undervisar även återkommande på institutionen för danspedagogik på SKH där hon bland annan har ansvarat för kursen ”scenisk koreografi i didaktiska sammanhang”. Vid sidan av sin dansundervisning arbetar Erika som danskonsulent på Kulturförvaltningen Region Stockholm och har en bakgrund som dansutvecklare för barn och unga på Kulturenheten Region Uppsala.


Om Maria Nordlöw

Danspedagog, högskoleadjunkt på SMI -Stockholms Musikpedagogiska Institut. Undervisar i skapande dans, drama, labanteknik, kroppsmedvetenhet, estetiska lärprocesser samt gestaltning och kommunikation. Maria har lång erfarenhet av undervisning på alla nivåer och brinner för den konstnärliga dansens uttryck och pedagogik.