Open call - residensvistelse

Under 2024 arrangeras 2 st dansresidens i ett samarbete mellan Danskonsulenten och Northern Sustainable Futures vid Moskosel Creative Lab. Datum för residensperioderna sätts i samråd mellan beviljade residenstagare och kontaktperson inom Northern Sustaianable Futures.

Sista ansökningsdag: 30 april

Ingår per/residens:

  • Residensvistelse under 10 dagar på Moskosel Creative Lab med tillgång till studio.
  • 18.000 kr i arbetsstipendium.
  • Logi i självhushåll.


Kriterier:

  • Max antal residenstagare per residens: 3 st.
  • Huvudsökande är dansare/koreograf men verksamma inom övriga konstområden kan ingå i ert konstnärliga team.
  • Huvudsökande är bosatt och/eller professionellt verksam inom Norrbotten.
  •  Ni söker med ett befintligt projekt/verk i slutfas som ni önskar att vidareutveckla eller färdigställa.
  • Under residenset ingår att i någon form dela med er av ert konstnärsskap eller konstnärliga process genom t.ex samtal, processvisning, workshop etc. Digitala hjälpmedel för streaming finns att tillgå vid Moskosel Creative Lab.

Reseersättning utgår ej, men möjlighet att ansöka om mobilitetsstöd finns här: Mobilitetsstöd - Utveckla Norrbotten - Utveckla Norrbotten

Ett urval kommer att genomföras av en urvalsgrupp. Besked lämnas under maj-månad.


Residensen genomförs i ett samarbete mellan Danskonsulenten och Northern Sustainable Futures.